IT-Infrastruktur (Nordjysk Netforum)

  • Jensen, Michael (Projektdeltager)
  • Madsen, Ole Brun (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Opbygningen af den globale infrastruktur har primært været styret af de kapacitets- og kvalitetskrav, som er nødvendig for at understøtte traditionel telefoni. Den kraftige udvikling i og udbygning af de globale netværk som følge af udviklingen i data tjenester giver realistiske muligheder for også at kunne tilbyde generelle realtidstjenester med høj servicekvalitet. Nordjysk Netforum, der blev et af vinderprojekterne i DDN (Det Digitale Nordjylland), skal i perioden 2001-2003 søge at opbygge et videnscenter for infrastruktur og fastlægge en langsigtet strategi- og udviklingsplan for den nordjyske region, der bl.a. skaber mulighed for at kunne sikrer en dokumenterbar servicekvaliteten på infrastrukturen, med henblik på nye avancerede anvendelser over de globale net. Nordjysk Netforum skal endvidere medvirke til at initiere forsknings- og uddannelsesprojekter i tilknytning til infrastruktur. Projektet har deltaget aktivt i det jysk-fynske erhvervssamarbejde på infrastrukturområdet og bl.a. medvirket ved udformningen af "Bredbånd til hele Danmark" og været samlingspunkt for tilsvarende initiativer i de øvrige regioner. Projektet er etableret marts 2001 i et samarbejde med Spar Nord Bank, Nordjyllands amt, Aalborg kommune og KMD. Projektet benyttes som test case for SQoS projektet, hvor der i 2001 er gennemført en række analyser af primært Brønderslev kommune med henblik på konkrete muligheder for support af pålidelighedskrævende tjenester over WAN og anvendelsen af automatiske planlægnings- og design metoder i stor skala med differentieret servicekvalitet. Til projektet er knyttet et følgeforsknings ph.d. stipendium, der dels skal vurdere effekten af de tiltag der igangsættes på infrastrukturområdet, dels vurdere infrastrukturens udviklingsmuligheder og begrænsninger set fra en electronic engineering synsvinkel. (Ole Brun Madsen)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/200131/12/2003