Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet skal øge IT-anvendelsen blandt små og mellemstore virksomheder inden for bygge- og anlægsbranchen med henblik på at styrke effektiviteten og kvaliteten og dermed øge konkurrencedygtigheden inden for erhvervet. Der fokuseres på IT i relation til følgende fire elementer:
• IT-forandringsmodel - udarbejdelse, anvendelse og evaluering af
IT-forandringsmodel i håndværksvirksomheder.
• Ressourcestyring - implementering af IT-systemer til ressourcestyring og
trimmet byggeri.
• Videndeling og dokumenthåndtering - udbredelse af systemer fra få til
mange.
• Formidling af projektets aktiviteter og resultater.

I de deltagende håndværksvirksomheder vil der ved anvendelse af IT-forandringsmodellen blive gennemført forberedelse, diagnose, afklaring, planlægning og forberedelse af implementeringen og implementering og revurdering af forandringsprocessen. Gennem en forståelses- og forandringsmodel vil IT-systemer til ressourcestyring, samt videndeling og dokumenthåndtering blive anvendt i de deltagende virksomheder til:
• Analyse af barrierer og muligheder for virksomhedens indførelse og
anvendelse.
• Beskrivelse af forslag til implementering.
• Forankring af implementerede IT-systemer.

Projektledelse: Vitus Bering. Øvrige partnere: Egion, Dansk Byggeri, Reeft A/S, Børge Jacobsen A/S, CEG A/S. Deltagere fra AAU: Kjeld Svidt.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/06/200531/12/2006

Finansiering

  • <ingen navn>

Fingerprint Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.