IT på byggepladsen / IT at the construction site

  • Svidt, Kjeld (Projektdeltager)
  • Christiansson, Per (Projektdeltager)
  • Carlsen, Mads (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet skal medvirke til at styrke anvendelsen af IT indenfor bygge- og anlægsbranchen. Brugen af IT blandt små og mellemstore virksomheder indenfor bygge- og anlægsbranchen er i dag ret begrænset. I projektforløbet følges og støttes implementering af forskellige IT-værktøjer i håndværksvirksomheder. Det skal klarlægges, hvilke barrierer inden for bygge- og anlægsbranchen der er mod at bruge IT på lige fod med andet værktøj, og der skal fokuseres på medarbejdernes behov for uddannelse i anvendelsen af IT. Der arbejdes i projektet med udvikling af eksterne uddannelsesaktiviteter, blandt andet workshops ude på byggepladserne og egentlige efteruddannelsesforløb. Start 01.01.03, slut 31.12.04. (J. Heldgaard, Vitus Bering, Horsens; K. Svidt, M. Carlsen og P. Christiansson, Aalborg Universitet. Desuden medvirker Dansk Byggeri, Vejle Amt, TIC Vejle Amt, Byggeriets IT, samt en række byggerelaterede virksomheder) The project aim is to strengthen the use of information technology in the construction industry. Today the use of IT among SME's is rather limited and the project will support and report experiences from the implementation of information technology in these enterprises. It is the aim to elucidate barriers to the use of IT compared with traditional tools and to get an overview of the needs for continuing education in the industry. The project partners arrange information workshops at construction sites and take part in the development of continuing education programmes. Start: January 2003, to be finalized in December 2004. Participants: J. Heldgaard, Vitus Bering, Horsens; K. Svidt, M. Carlsen and P. Christiansson, Aalborg University. In addition Dansk Byggeri, Vejle Amt, TIC Vejle Amt, Byggeriets IT, and a number of construction related companies participate in the project
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/200331/03/2005