Jordbrugs- og fødevaresektorens udviklingsmuligheder i et regionalt innovationssystem perspektiv

Projektdetaljer

Beskrivelse

Med udgangspunkt i en analyse af de fremtidige konkurrence- og markedsforhold for jordbrugs- og fødevaresektoren frem til 2020 er det projekts mål generelt at øge videngrundlaget om innovation og erhvervsudvikling i landdistrikterne med særligt fokus på udviklingstendenser for jordbrugs- og fødevaresektorenat udvikle en model for analyse af samspillet mellem fremsynsanalyser og regionale innovationssystemer samt udmøntningen heraf i konkrete fremadskuende regionale indsatser og tiltagat kortlægge og analysere policy-instrumenter (nuværende og mulige) for regionale udviklingsstrategier herunder omkostninger forbundet hermed på denne baggrund at formulere regionale og nationale anbefalinger herunder for landdistriktsprogrammet og strukturfondsindsatsen frem til 2013.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/200731/03/2010

Finansiering

  • <ingen navn>