Jordfejlslokalisering på isolerede og kompenserede distributionsnet / Earth Fault Localization on Isolated andCompensated Power Distribution Networks

  • Bak-Jensen, Birgitte (Projektdeltager)
  • Nielsen, Hans (Projektdeltager)
  • Sörensen, Stefan Frendrup (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

I forbindelse med programmet Fejllokalisering i højspændingsnet ved Sektionen for Elektriske Anlæg og Højspændingsteknik er et ph.d.- projekt med titlen Jordfejlslokalisering på isolerede og kompenserede distributionsnet udformet. På distributionsniveau er isolerede og kompenserede (slukkespole jordede) net de mest udbredte i Danmark såvel som i resten af Europa, og grundet den større hyppighed af jordfejl i forhold til kortslutninger, er det af stor interesse for både person- og forsyningssikkerheden hurtig at lokalisere en opstået jordfejl for dermed at kunne tage foranstaltninger til at bortkoble denne. I senere tid er adskillige jordfejlslokaliseringsalgoritmer for effektiv jordede net blevet udviklet, hvor disse er velafprøvet og veldokumenteret. Ved jordfejl på isolerede og slukkespole jordede net antager fejlstrømmen dog en meget lille værdi så lokaliseringsalgoritmer for effektiv jordede net ikke kan finde anvendelse her. Jordfejl i isolerede og slukkespole jordede net bliver kun indikeret som sådanne, og kræver en manuel lokalisering ved omkonfigurering af det fejlramte net, som kan bestå af flere radialer. Projektet tager udgangspunkt i, om og hvordan det vha. edb-modeller og med forskellige signalbehandlingsmetoder er muligt geografisk at lokalisere en jordfejl. Til dette formål anvendes EMTDC( som simuleringsværktøj og til signalbehandling anvendes blandt andet digital spektral analyse med Prony's metode og Wavelet-filtrering/analyse, hvor Wavelet analyse er en relativ ny metode til signalbehandling på elektriske anlæg. Verificering af lokaliseringsmetoden vil finde sted på forsøgsanlægget i Kyndby, hvor der med henblik på intelligent stationskontrol vil blive anvendt målte strømme og spændinger fra konventionelle måletransformere. Til sammenligning af målinger på konventionelle måletransformere foreligger der tidligere målinger foretaget med Rogowski spoler og resistive spændingsdelere. Undersøgelsen vil også vise hvorvidt lokaliseringsmetoden er anvendelig for både luftledningsnet og kabelnet. (Stefan Sörensen, Hans Nielsen, Birgitte Bak-Jensen; NESA; DEFU; ABB-Research)
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …