Jords anisotropi og 3-D modellering / 3-D - Modelling of Anisotropic Soil

Projektdetaljer

Beskrivelse

Traditionelt har den eksperimentelle og den teoretiske forskning inden for materialemekanik og materialemodellering fundet sted i forskellige faglige miljøer. Den heraf følgende mangel på kommunikation, mellem den teoretiske og eksperimentelle forskning, har generelt bevirket at de udviklede teoretiske materialemodeller ikke evner at modellere de essentielle/styrende fænomener i jord. Eksempelvis, er formen af de modellerede flydeflader, potentialflader samt de anvendte brudkriterier ikke i overensstemmelse med den eksperimentelle viden. Disse modeller kan derfor ikke beskrive de plastiske deformationer korrekt over et større interval af poretal, overkonsolideringsgrader samt spændingsvariationer. Derimod er de teoretiske modeller numerisk robuste og beregningseffektive. De eksperimentelt baserede konstitutive modeller for jord er hovedsagelig udviklet ud fra konventionelle elementforsøg, såsom triaxialforsøg og konsolideringsforsøg. De konstitutive sammenhæng er normalt beskrevet på en sådan måde at de er vanskelige at implementere og håndtere numerisk. Dette betyder, at de ikke er anvendelige til implementering i finite element programmer. Det er derfor dette projekts mål at etablere et krydsfelt mellem den eksperimentelle og teoretiske forskning, for herved at udvikle robuste og operationelle konstitutive modeller for jord. (Lars Bo Ibsen, Ulrik Praastrup)
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …