Køn, magt og demokrati. Medborgerskab og politisk deltagelse i Frankrig, England og Danmark

    Projektdetaljer

    Beskrivelse

    Projektets formål er at udvikle en teori om det kønnede medborgerskab gennem komparative analyser af køns- system og medborgerskab i tre udvalgte europæiske lande. Projektet belyser nøglebegreberne frihed, lighed og broderskab (fællesskab) i klassisk og moderne demokratiteori og undersøger barrierer og potentialer for kvinders tilgang til sociale rettigheder, politisk indflydelse og magt i Frankrig, England og Danmark. Perspektivet er dobbelt, at forstå de nationale politiske kulturer, diskurser og politiske institutioners betydning for kønsrelationer, samt det kønnede medborgerskabs betydning for de moderne demokratiers udvikling. Finansieret af Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd (1994-95). Projektet er afsluttet i efteråret 2000 med bogen Gender and Citizenship. Politics and Agency in France, Britain and Denmark fra Cambridge University Press.
    StatusAfsluttet
    Effektiv start/slut dato20/09/200020/09/2000