Køn, medborgerskab og anerkendelse af etniske minoriteter

    Projektdetaljer

    Beskrivelse

    Delprojekt under Køn og demokrati, de rvidereudvikler begreber, teorier og erkendelser fra GEP- og Kønsmagtprojektet. Projektet samarbejder fra 2004 med AMID, Akademiet for Migrationsstudier i Danmark og Anne Phillips, the Gender Institute, London School of Economics and Political Science (LSE), UK. Projektets bidrager desuden til det nordiske projekt om køn og velfærd. Globalisering og immigration sætter nye udfordringer for den danske demokrati og velfærdsstat. Den danske demokratimodel har i et historisk og komparativt perspektiv været med til at fremme danske kvinders medborgerskab, magt og myndiggørelse. Spørgsmålet er, om dette også gælder for etniske minoriteter. Dette belyses ved at analysere hvordan dilemmaet mellem lighed og anerkendelse af kulturel forskellighed kommer til udtryk i det danske medborgerskab. Spændingerne i medborgerskabet kan sammenfattes i: 1. Den demokratiske udfordring ? mellem inklusion og eksklusion, 2. den multikulturelle udfordring ? mellem assimilation og accept af kulturelle forskelle og 3. den kønspolitiske udfordring mellem tilpasning og dialog om familie- og ligestillingsforståelser.
    StatusIgangværende
    Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …