Kaleidoscope

Projektdetaljer

Beskrivelse

I sommeren 2003 blev KALEIDOSCOPE-projektet udvalgt som Research Network of Excellence under EU's 6. rammeprogram ud af et ansøgningsfelt på 15 projekter. Der er tale om et omfattende projekt med en projektramme på fire år, et budget på 70 mio kr. og med omkring 70 deltagende forskningslaboratorier. Projektet blev officielt startet d. 1. januar 2004. Lone Dirckinck-Holmfeld er projektleder for Aalborg Universitets deltagelse i Kaleidoscope, som i den forbindelse leder et Jointly Executed Integrating Research Project (JEIRP) kaldet "Conditions for productive learning in network learning environments". Aalborg Universitet deltager desuden i lang række forskellige Special Interest Groups (SIG): - Context & Learning - Computer Support for Collaborative Learning - Narrative and Learning Environments - Participatory Design - Learning and Technology at Work - Artificial Intelligence and education Kaleidoscope-projektet omhandler koncepter og metoder til undersøgelse af fremtidig læring ved hjælp af digitale teknologier. En afgørende udfordring for e-Europa er transformationen af information til brugbar og håndterlig viden, som individer, samfund og institutioner kan lære og dele på diverse måder over hele Europa, og som overvinder kulturelle forskelle. På trods af hastig formering af kommunikationsnetværker, overfloden af digitalt indhold og opkomsten af allestedsnærværende computere, er indbyggerne i Videnssamfundet stadig ikke i stand til fuldt ud at udnytte de muligheder, som disse teknologier tilbyder for at forhøje deres livskvalitet. Alt for mange eksisterende e-Lærings miljøer producerer hovedsageligt gamle og derfor begrænsede læringsparadigmer anvendelige for en teknologi tilhørende en forgangen æra. De er ude af stand til at frembringe en fundamental transformation på de måder, som mennesker lærer og konstruerer viden. Sociale teoretikere har længe advaret mod farerne ved en post-moderne verden: fragmentering, overlast, tab af identitet og samfund og forskellige problemer forbundet med globalisering. Kaleidoscope-projektet tror, at proaktiv forskning kan styre digitale teknologier imod et større udbytte for europæiske borgere og det på baggrund af relevante emner af socio-teknologisk natur, et tættere samarbejde mellem forskere fra en lang række af felter, som inkluderer designere, undervisere, semiotikere, videnskabsfolk indenfor computerteknologi, sociologer og økonomer. Dette vil placere den lærende i centrum af det, vi laver. Men læring er situeret. "Den lærende" er ikke en enkelt entitet: han eller hun lærer i skole, på arbejdspladsen, derhjemme og på arbejde: den lærende skifter gennem hele hans eller hendes liv. Hvert domæne kræver, at vi konceptualiserer nye koncepter og metoder for designet og implementeringen af veltilpassede læringsmiljøer. Således må Kaleidoscope's kompetencer, indeholde de hoveddomæner som er medvirkende til udviklingen af e-Læring på længere sigt, fra psykologi og uddannelse til teknologi med dets diverse komponenter fra software til hardware forskning, system og videnstilrettelæggelse, networking, human-computer interaction og kunstig intelligens.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/200431/12/2007

Finansiering

  • FP6

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.