Karakterdannelse på erhvervsuddannelserne

Projektdetaljer

Beskrivelse

CeFU har indgået i samarbejde med Pluss Leadership A/S, Center for Anvendt Filosofi, AAU og UC Syd om at projektet: Karakterdannelse på erhvervsuddannelserne. Projektet er et rammeprojekt under Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet (STUK).

Lægmandssprog

Erhvervsuddannelserne og erhvervsskolerne er som udgangspunkt en stærk ramme for karakterdannelse og faglig stolthed. Formålet med programmet om karakterdannelse i erhvervsuddannelserne er at understøtte, at erhvervsskolerne og erhvervsuddannelserne også i praksis har stærke dannelsesmiljøer og får sat dannelse som aftryk i de faglige miljøer. Derfor skal programmet udvikle og afprøve redskaber, som kan understøtte erhvervsskolernes arbejde med karakterdannelse og faglig stolthed fremover.

Redskaberne – der fx kan være undervisningsforløb, didaktiske værktøjer, dialogredskaber mv. – kan rette sig mod forskellige dele af elevernes uddannelsesforløb, herunder også adressere arbejdet med dannelse i praktikken. Redskaberne skal således kunne anvendes af skolerne i tilrettelæggelsen af uddannelserne efter erhvervsuddannelseslovens formålsbestemmelse om, at erhvervsuddannelserne skal bidrage til elevernes karakterdannelse og faglige stolthed.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/11/201930/06/2021

Emneord

  • erhvervsuddannelserne
  • karakterdannelse
  • faglig stolthed
  • undervisning
  • pædagogik
  • didaktik
  • udviklingarbejde