Karakterisering af artefakters kvaliteter og registrering af kunstnerisk skaben.

 • Thomsen, Kirsten Bente Dahl (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  at udarbejde et værktøj til karakterisering af artefakters kvaliteter og en samling af tricks bag kunstnerisk skaben. En undersøgelse af hvordan artefakters kunstneriske -, etiske ? og æstetiske kvaliteter kan karakteriseres med udtryk for at kvaliteter fremtræder i varierende styrke, således at karakterisering er anvendelig både for lægmænd, kunstnere, håndværkere, kunsthistorikere, ingeniører, konservatorer og arkitekter? Projektet sigter også mod, at bevarelse af de tricks og den praksis den sande skaber udøver for eftertiden samt aflæsning af teknikker, der kan inspirere til nye udtryk. En særlig pointe ved den induktive aflæsning af tricks og praksis er, at den både bygger på interviews og registrering af handlinger, da mange kunstnere står fremmede over for at begrebsliggøre deres virke. Der arbejdes der med en dobbelt fokusering, da der må bruges en deduktiv tilgang til frembringelse af inspiration/provokationsmateriale.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/01/200131/12/2008