Karakterisering af bølger på lavt vand / Charazterization of Shallow Water Waves

Projektdetaljer

Beskrivelse

Design af kystbeskyttende konstruktioner specielt stenkastningsmoler er kendetegnet ved stor brug af empiriske designværktøjer, der knytter en given dimension sammen med en signifikant bølgehøjde. Denne fremgangsmåde giver fornuftige resultater på dybt vand, idet bølgerne her er godt beskrevet ved Rayleigh fordelingen. På lavere vand har shoaling, refraktion og brydning ændret bølgerne så meget at bølgeparametrene på dybt vand er utilstrækkelige til at beskrive konstruktionens respons. Relevante bølgeparametre til beskrivelse af bølgerne på lavt vand defineres på baggrund af konstruktions-responsen med henblik på at opnå en mere detaljeret beskrivelse af bølgelasten. (Tue Hald, Peter Frigaard)
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …