Kausalitet i sociologien

  • Riis, Ole (Projektdeltager)
  • Tonboe, Jens (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet indeholder en teoretisk-videnskabsteoretisk redegørelse og diskussion af de væsentligste kausalitets (årsags-, forklarings- og forståelses) former indenfor den sociologiske tradition gennem tiden med særligt fokus på en række nyere former som fx kritisk realisme, poststrukturalisme/konstruktivisme og grafisk-statistiske modeller.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/200230/06/2004