Kemisk og mikrobiel korrosion af beton i afløbssystemer

Projektdetaljer

Beskrivelse

Korrosion af betonledninger og -bygværker forårsaget af svovlbrintedannelse i spildevand er et udbredt levetidsforringende problem for afløbssystemer. Projektet har til formål at give en konceptuel forståelse af de processer, der betinger denne form for korrosion, herunder den relative betydning af kemiske og mikrobielle processer samt tilhørende procesrater. Såvel laboratorieforsøg, studier i pilotskala som undersøgelser i felten indgår som metoder. Procesbeskrivelserne for korrosionen vil blive inkorporeret i en eksisterende model (WATS), der simulerer omsætningerne af kulstof, svovl og kvælstof i afløbsledninger. Projektet er støttet af STVF (FTP)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/200530/06/2008