Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet vil på en række af de helt centrale smart city områder –trafikstyring, belysning, affald, parkering og miljømåling samt strategiudvikling - øge den kommunale kapacitet og handlekraft betydeligt. Ikke blot gennem traditionel kompeten-ceudvikling, men via en kobling mellem workshops, demonstration, netværk, ekskursioner, analyser og konkret vejledning i den enkelte kommune. Kommunerne vil herigennem på en langt hurtigere, mere effektiv og kvalificeret måde kunne træffe beslutninger om investeringer i smart city teknologier, og herunder kunne geare smart city udviklingen via planlagte anlægsprojekter og ved gå i kompetent dialog med deres mange leverandører (forsyningsselskaber, affaldsselskaber, drift og serviceleverandører, etc.).

Lægmandssprog

Projektets overordnede formål er at skabe en langt større og mere kvalificeret efterspørgsel, som vil kunne bidrage til vækst i regionens virksomheder, til mere effektive kommuner, forbedrede kommunale services, en forøgelse af den enkelte borgers livskvalitet og til at gøre Greater Copenhagen til et af verdens førende område for udvikling, demonstra-tion og full-scale implementering af smart city løsninger.

Nøgleresultater

Det forventede resultat af indsatsen er at kommunerne er klar og har påbegyndt investeringen i smart city teknologier, som er med til at skabe bedre byer og mere effektive kommuner. Målet er at inddrage 25 kommuner, hvoraf min. 20 kommuner enten har igangsat konkrete smart city investeringsprojekter ved projektets afslutning, og de resterende 5 undervejs i projektet har taget stilling til deres fremtidige smart city strategi/har konkretiseret deres eksisterende stra-tegi. Sammenlagt vil i alt 75-100 personer have gennemgået en kompetenceudvikling og øget deres viden om smart city løsninger. Endelig vil 25 kommunalbestyrelser have stiftet bekendtskab med beslutningsforslag/redegørelser og materia-ler, som øger deres politiske interesse og investeringsvillighed ift. smart city løsninger inden for det tekniske område.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/02/201701/03/2019