Klasseledelse og læringsfællesskaber i de gymnasiale uddannelser

 • Ågård, Dorte (Projektleder)
 • Krogstrup, Hanne Kathrine (CoI (co-investigator))
 • Louw, Arnt (CoI (co-investigator))
 • Katznelson, Noemi (PI (principal investigator))

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Udviklings- og forskningsprojekt for Undervisningsministeriet. Gennemføres i samarbejde med Epinion.

  Lægmandssprog

  Stadig flere unge vælger i dag gymnasiet, og med dette følger en mere heterogen rekruttering til gymnasiet. Det giver udfordringer både for ledelse og lærere i forhold til at skulle motivere og inkludere en meget differentieret elevgruppe med mange forskellige forudsætninger og tilgange. Håndteringen af disse udfordringer er afgørende for at sikre elevernes bedst mulige engagement, faglige læring og for at hindre fravær og frafald.

  Faglig læring og engagement er på den ene side tæt knyttet til elevernesmotivation og oplevelse af at høre til. På den anden side har lærernes forståelse for elevernes motivation, deres opfattelse af deres egen lærerrolle og deres didaktiske valg som klasseledere stor betydning for elevmotivationen, og for hvordan den gode klasserumskultur og den vellykkede overgang kan etableres.

  Dette projekt rummer både elevperspektivet og lærerperspektivet. Det bidrager til at undersøge og udvikle måder at sikre en god overgang til gymnasiet og til at undersøge og udvikle læreres klasseledelse som en didaktisk tilgang til at arbejde med elevers motivation og læring.

  Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Center for Ungdomsforskning (CeFU), Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis (LSP) samt Epinion.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/06/201630/09/2017

  Samarbejdspartnere

  • Undervisningsministeriet (Projektpartner)
  • Epinion (Projektpartner)