Kobling af audiometri hovedtelefoner på mennesker og på koblere

Projektdetaljer

Beskrivelse

De fleste høreprøver udføres ved brug af hovedtelefoner, og det er karakteristisk, at spændingen på transduceren styres meget præcist, hvorimod der ikke foretages kontrol af den resulterende påvirkning på personens trommehinde. I stedet gennemføres regelmæssigt en kalibreringsprocedure, hvor sammenhængen mellem spænding på hovedtelefonens terminaler og det resulterende lydtryk registreres af måleudstyret. Under denne kalibrering er transduceren belastet med en kobler, som akustisk set simulerer et middel øre, og ideen er, at transduceren vil give samme lyd for en person, der testes. Desværre gælder dette kun i begrænset omfang, og generelt er den præcise lydpåvirkning for det enkelte individ mere eller mindre ukendt og utilstrækkeligt kontrolleret. Tidligt i projektet lå fokus på vurdering af koblingen af hovedtelefonen på hhv. menneskeligt øre og kobler. I øjeblikket fokuseres på impedansmålinger af audiometri hovedtelefoner vha. en særligt udviklet rør-teknik. Støttet af STVF/FTP.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/02/200401/02/2007