Kobling af skole og praktik på erhvervsuddannelserne

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet er en del af et Undervisningsministeriets modelprogram for Forsøgs- og Udviklingsprojektet (FoU-projekter). 18 erhvervsskoler har gennemført 21 forskellige FoU-projekter indenfor temaet: kobling mellem skole og praktik. De deltagne erhvervsskoler har udviklet og gennemført egne projekter med sparring fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). Forskningsprojekt rummer således en række forskellige aktiviteter på de 18 erhvervsskoler, der tilsammen understøtter udvikling af generaliserbar viden om betydningen af tæt kobling mellem skole og praktik samt elevernes motivation for teori på erhvervsuddannelserne. CeFU har indgået i projektet i samarbejde med EVA. CeFU's opgave i projektet har været at indsamle, analysere og formidle viden og erfaringer på tværs af de deltagende skolers projekter. Dette har udmøntet sig i en forskningsrapport (link nedenfor), der blev præsenteret på afslutningsseminaret d. 9. april 2015 (ppt i link nedenfor). Videnopsamlingen fra skolernes projekter giver således indikationer på, hvilken betydning en tæt kobling af skole og praktik har for elevernes motivation for at lære, og deres evne til at tilegne sig viden indenfor de to typer koblinger: Etablering og praktisering af fælles sprog samt Opgaver, der kobler skole og praktik.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/11/201301/04/2015

Emneord

  • erhvervsuddannelser
  • transfer
  • skole og praktik
  • ungdom
  • ungdomsuddannelse
  • undervisning
  • læring