Kommunal planlægning (KOMPLAN) / Methods and Processes in Municipal Planning

  • Møller, Jørgen (Projektdeltager)
  • Jørgensen, Lars Overgaard (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

En løbende forskningsaktivitet, der har karakter af grundforskning i og omkring den kommunale planlægningspraksis. Et af kerneområderne i planlægningsundervisningen på AAU er de danske kommuners planlægning. Derfor beskæftiger vi os løbende med forskning og udredning om de vilkår og muligheder, som gives de danske kommuner, idet ændringer i disse vilkår og muligheder får konsekvenser for den kommunale planlæg-nings-praksis. Hovedområdet er denne tids fluktuationer i den samlede kommunale planlægning, og temaet skal orienteres mod det, der er blevet kendt som sammenfattende planlægning. Der foreligger indicier på at den kommu-nale verden er i opbrud - i hvert fald den plan-lægnings-mæssige del af denne til tider noget abstrakte verden. Hensigten er derfor at udføre en opdatering af den viden, der findes om den kommunale planlægning gennem en historik og en analyse af de krav, rettigheder og muligheder, som eksisterer for planlægningen, efter kommunaliseringen af planlægningen i Danmark samt analysere omstændighederne ved opbruddet i planlægningen og udvikle en perspektivering af disse og de mulige konsekvenser. Det endelige mål er at fremkalde et teoretisk og empirisk systematisk underbygget billede af, hvordan den kommunale planlægning har det og af dens mulige udviklinger. Supplerende forskningstemaer er kommunernes håndtering af kommuneplan-strategi-opgaven, de nye revisionsbestemmelser i planloven samt konsekvenserne af kommunaliseringen af landzonekompetencen. (Jørgen Møller, Lars Overgaard Jørgensen)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/199201/07/2008