Kommunikation, konflikt og matematiklæring i det multikulturelle klasseværelse

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet er støttet af Statens humanistiske Forskningsråd (2003-2006) Globaliseringen er med til at ændre det danske samfund fra et monokulturelt til et multikulturelt samfund. For skolesystemet betyder mødet mellem mange sprog og kulturer en udfordring mht. faglig og social integration. Projektet har fokus på fagdidaktiske udfordringer for matematikundervisning og -læring i det multikulturelle klasseværelse, hvor konflikter og deres kommunikative manifestation er centrale omdrejningspunkter. Det drejer sig om: 1) Konflikter, der retter sig mod det matematiske indhold. 2) Konflikter, der angår læringsintentioner, og som relaterer sig til de studerendes baggrund såvel som deres forgrund. 3) Konflikter ift. de interpersonelle relationer mellem elever og lærer og mellem eleverne indbyrdes. 4) Konflikter, der handler om undervisningens tilrettelæggelse ift. skolens organisering og ift. traditioner. 5) Konflikter, der handler om de forventninger, som sociale strukturer placerer eleverne i.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/200331/12/2006