Kompetenceudvikling i socialt arbejde

    Projektdetaljer

    Beskrivelse

    Udgangspunktet er to udviklingstendenser inden for det sociale område. Der sker i det sociale arbejde en forskydning fra administration af kontante ydelser til aktivering af klienterne. Samtidig ledes der efter nye og bedre metoder til løbende at udvikle socialarbejdernes kvalifikationer. Projektet drejer sig på den baggrund om at undersøge, hvordan medarbejdernes kompetence sættes i spil i arbejdssituationer og udvikles som praksisviden. Projektet omfatter bl.a. udvikling af begreberne kvalificering og kompetence inden for et handlingsteoretisk perspektiv og afprøvning af en bestemt metode til udvikling af medarbejdernes kompetence, nemlig personaleintern supervision. Det undersøges også, hvad medarbejdernes psykosociale arbejdsmiljø betyder for kompetenceudviklingen. Ph.d.-projekt. (Hanne Dauer Keller)
    StatusAfsluttet
    Effektiv start/slut dato31/12/200331/12/2003