Kompetenceudvikling, læring og professionalitet i samspillet mellem uddannelsesinstitutioner og arbejdsliv

    Projektdetaljer

    Beskrivelse

    Det centrale formål med dette projekt er at udvikle et professions- og fagdidaktisk begrebsapparat, som forholder sig til centrale elementer og processer på det samfundsmæssige niveau og i undervisningssituationen. På det samfundsmæssige niveau handler det bl.a. om kvalifikationsudviklingen, både generelt og inden for fagområder og professioner, og om ændring af uddannelserne via politiske reformer. I undervisningssituationen handler det om elementer som mål, undervisernes og ståsted baggrund, de studerendes forudsætninger, evalueringsformer og pædagogiske prioriteringer. Ph.d.-projekt. (Lone Krogh)
    StatusAfsluttet
    Effektiv start/slut dato19/05/201019/05/2012