Kompetenceudvikling og vidensdeling i teams

Projektdetaljer

Beskrivelse

Undren: kommunikationsmønstre i teams

Udgangspunkt for projektet er en undren over nogle typiske kommunikationsmønstre i teams på tværs af forskelle i opgave, faglig baggrund, arbejdsplads og placering i hierarki:

Medlemmerne i et team deltager engageret og kreativt i en diskussion om en bestemt arbejdsopgave. Lige før teamet er ved at nå frem til en fælles beslutning, er der et medlem, der skifter emne. Og lige inden de kunne have taget en beslutning om dette nye emne, er der et gruppemedlem, der skifter til et tredje emne, osv. Efter kort tid består teammødet af flere skibe, der sejler i hver sin retning. Dagen efter spørger et teammedlem: Hvad var det egentlig, vi besluttede i går?

Disse mønstre har vist sig både at indeholde ressourcer som f.eks. engagement og kreativitet – og hindringer som f.eks. ineffektive beslutninger. Vores hidtidige arbejde som konsulenter og aktionsforskere i private virksomheder, offentlige institutioner og fagforeninger har derfor fået os til at antage, at teams ofte kan mere end de gør. Projektet handler således om at bringe teams på omgangshøjde med dem selv, så de kan blive deres egen facilitator. (Vi har bl.a. arbejdet på B&O, Lego, Danfoss, Nordea, DR, DSB, Sønderjyllands amt, Nordjyllands amt, Græsted-Gilleleje kommune, FOA, DSR, HK)

Mål: udvikling af modeller for kompetenceudvikling

Det overordnede formål er at udvikle en praktisk funderet viden, der kan bidrage til at effektivisere opgaveløsning på kort og lang sigt, til at forbedre den interpersonelle organisationskommunikation i og imellem teams, og til at sikre fortsat læring. Mere konkret handler projektet om professionalisering af teamet ud fra et ressourceorienteret perspektiv. Det betyder to former for kompetenceudvikling:

- udvikling af model for kommunikative team-kompetencer, som teammedlemmer kan bruge til at håndtere kommunikationsmønstre i og imellem teams og til at facilitere vidensdeling. Der vil både være tale om dialogiske kompetencer og om kompetencer, der handler om at forholde sig til teamet som helhed som f.eks.: Hvem taler og hvem taler ikke? Hvad er usagt? Hvornår sker der skift i energi? Formålet er her at holde fokus og energiniveau på opgaveløsning.

- udvikling af organiseringskompetencer, som teammedlemmer kan bruge til at skabe anderledes og mere effektive og involverende møder i teamet og med andre teams. Formålet er her at udvikle metoder til mere produktiv vidensdeling i og på tværs af teams.

Forløb: integration

Metodisk handler projektet om integration af forløb i teamenes dagligdag (træning på jobbet); af form og indhold (bearbejdning af arbejdsopgaver i forbindelse med træning); og af handling, træning og forskning (udvikling af modeller sammen med teams, der kan bruges her og nu og i fremtiden).

Forskning: et bredt organisationskommunikations perspektiv på teams

Projektet anlægger et bredt organisationskommunikationsperspektiv. Vi forstår teams som en kompleks organisationsform, hvor flere forskellige niveauer spiller sammen. Her er vi inspireret af Tavistok-traditionen (Bion, 1961) og Rice-traditionen (Rice, 1958; Wells, 1995). Projektet ønsker teoretisk at undersøge, om det er muligt at bygge bro mellem socialpsykologisk forskning i arbejdsgrupper, der især har fokuseret på de interne relationer (Hohn, 2000; Brown, 2000; Wells, 1995) og managementlitteraturen om teams, der især har fokuseret på teamroller, på teamets opgaver og high performance teams, og på samspillet mellem team og organisation (Belbin, 1981; Katzenbach & Smith, 1993; Sanna & Parks, 1997). Det er vores erfaring, at hverken fokus på interne processer i arbejdsgrupper eller på en individorienteret tilgang er tilstrækkeligt til at sikre effektiv opgaveløsning, kommunikation og læring i teams.

Et centralt formål med projektet er således at forbinde et fokus på de interne processer i teamet med det større organisatoriske system og at undersøge sammenhængen mellem kommunikation og organisation.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …

Finansiering

  • <ingen navn>