Beskrivelse

Projektets mål er at udvikle et dansk koncept for hybrid ventilation kombineret med behovsstyring i boliger. Konceptet vil blive udviklet med udgangspunkt i udvikling af nye effektive komponenter. Komponentudviklingen omfatter elektronik til styring af ventilation, trådløse sensorer, aktuatorer til spjældregulering og integrering af solceller i komponenterne. Behovsstyring ved indtag sikrer rigtig fordeling af frisk luft i boligen og vil medvirke til reduktion af komfortproblemer (træk), på grund af overventilation ved stærk vindpåvirkning eller stor temperaturdifferens. Fokus vil i projektet blive lagt på udvikling af økonomisk attraktiv decentral styring og elforsyning af hybrid ventilation, hvor solcelle stand-alone løsninger er integreret i komponenterne, således at de fremstår som en enhed, der er nem at håndtere både for installatør og bruger. Fordelen ved stand-alone solcelleløsninger er at al kabling ud til komponenterne spares og opsætning af komponenterne vil blive meget mere fleksibelt, da styringen af disse er trådløs. Projektet er finansieret af ELFOR og har foruden Aalborg Universitet deltagelse af følgende virksomheder: Esbensen Rådgivende ingeniører, Force Technology, GaiaSolar A/S, Linak A/S, OJ Electronics A/S, Boligkontoret Danmark og Exhausto A/S.  
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/200431/12/2005