Konflikter og konflikthåndtering som potentiale for læring og udvikling i organisationer

  • Alrø, Helle (Projektdeltager)
  • Dræby, Inger (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Det er projektets hensigt: - at udvikle deltagernes kompetencer i at håndtere konflikter på arbejdspladsen - at udvikle et redskab til konflikthåndtering, som kan være til gavn for konsulenter og organisationer - at udvikle en forståelse af konflikter og konflikthåndtering i organisationer samt at undersøge deres lærings- og udviklingspotentiale for organisationen og dens medlemmer. Arbejdspladskonflikter kan være forårsaget af mange forskellige forhold: strukturelle, økonomiske, politiske, kulturelle, interpersonelle etc. Men uanset årsagerne til konflikt, så opleves de af ledere og medarbejdere, af personer i relationer, og de kan bl.a. influere på parternes trivsel, helbred og muligheder for at varetage deres arbejde. Konflikter kan udtrykkes og håndteres gennem kommunikation. Måden at kommunikere på og at tage hånd om konflikten på har afgørende betydning for, om konflikter kan føre til udvikling og læring eller det modsatte. Disse grundlæggende antagelser vil blive gjort til genstand for undersøgelse i projektet. Projektet er et aktionsforskningsprojekt, der gennemføres i samarbejde med en københavnsk institution. Formålet med projektet er at sætte arbejdspladskonflikter i fokus med henblik på at undersøge disse konflikters karakter, hvor og hvordan konflikter opstår, hvordan de kommer til udtryk med hvilke konsekvenser for parterne og for organisationen. Konflikters potentialer undersøges i en udviklingsdynamik, hvor organisationsmedlemmers konflikter bliver synliggjort, reflekteret og håndteret i en dialogisk læreproces, som faciliteres af aktionsforskere, og som har handling, forandring og kompetenceudvikling for deltagerne som mål. Dette vil danne grundlag for undervisning og træning såvel som for udvikling af teoretiske modeller og begreber. Denne proces og parternes rolle i den vil ligeledes blive genstand for en analytisk bearbejdning og teoretisk refleksion.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …

Finansiering

  • <ingen navn>