Konkurrenceevne og sammenhængskraft - Fornyelse af den danske flexicurity model

Projektdetaljer

Beskrivelse

Danmark har hidtil være kendetegnet ved en unik balance mellem høj konkurrenceevne og social sammenhængskraft. Denne balance er blandt andet udtrykt gennem den såkaldte ”flexicurity model”, en model der kombinerer de liberale økonomiers fleksibilitet på arbejdsmarkedet med socialdemokratiske velfærdsstaters sociale sikkerhedsnet. En model der er blevet beundret og forsøgt kopieret i en række andre lande. Det første formål med projektet er at undersøge, om flexicurity-modellen er modstandsdygtigt overfor ydre og indre forandringer som aktuelt forskubber balancen mellem fleksibilitet og sikkerhed. Det andet formål er, at komme med forslag til, hvordan balancerne i modellen kan fornyes. Det vil sige, at komme med anbefalinger til, hvordan dansk konkurrenceevne kan genoprettes samtidig med at den sociale sammenhængskraft bevares. Undersøgelsen bygger på surveys med lønmodtagere og arbejdsgivere samt interviews med centrale arbejdsmarkedsaktører.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201331/12/2013

Emneord

  • Flexicurity
  • Arbejdsmarked
  • Institutionelle forandringer