Konstruktiv borgerinddragelse: Det videnskabelige grundlag for en forbedret interaktion

Projektdetaljer

Beskrivelse

Dette projekt har til formål at understøtte en forbedret interaktion med offentligheden og myndigheder i planlægningen og gennemførelsen af infrastrukturprojekter. Målet er, at borgerinddragelsen bliver mere konstruktiv for de involverede parter og projektet bidrager til det ved at frembringe det videnskabelige grundlag for en forbedret interaktion. Projektet har fokus på energiinfrastruktur og gennemføres i tæt samarbejde med Energinet.dk og relevante myndigheder. Energinet.dk er ikke direkte partner i projektet, men Energinet.dk’s planlægning er det primære fokus for udviklingen af borgerinddragelsesmetoder i projektet.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/05/201301/09/2016

Samarbejdspartnere

  • Energinet SOV (Projektpartner)

Emneord

  • Borgerinddragelse
  • protester
  • governance
  • infrastruktur
  • energisektor

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.