Konvergensmedier og Cross-Media Consumption i Hjemmet: teknologier, marked, indhold og brug

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet analyserer og beskriver konvergerende medier, herunder Interaktivt TV, Internet og teletjenester, som de optræder i teknologiske, markedsmæssige, tekstuelle, kulturelle og sociale kontekster. Der arbejdes både ud fra et makro- og et mikroperspektiv. Makroperspektivet undersøger aktuelle multimedieteknologier, markedsforhold, tjenester og indholdsformer rettet mod den hjemlige brugskontekst. Mikroperspektivet undersøger den hverdagslige og hjemlige/situerede brug af konvergensmedier på basis af empiriske undersøgelser. Projektet tager sit udgangspunkt i eksisterende muligheder for brug af interaktive konvergensmedier, primært konvergensen mellem tv og internet, som den forekommer i aktuelle programformater og tjenester. Det undersøges, hvordan disse eksisterende interaktive muligheder udnyttes, både med henblik på indholds- og genremæssige præferencer og med henblik på de mikrosociologiske og kulturelle mønstre i hjemmets eller familiens brug af tjenester og indhold. En central del af projektets aktiviteter er empiriske undersøgelser af tværmedial mediekonsum i en antenneforening i Aalborg baseret på spørgeskemaer, kvalitative gruppeinterviews og videoobservation. Undersøgelsen tegner profilen af 'den interaktive seer' og kortlægger det interaktive mediebrug. Ud over at undersøge de eksisterende interaktive medie-former diskuteres metodologiske problemstillinger i.f.m. undersøgelse af konvergerende medie. Projektet er finansieret af midler fra Center for IT-forskning og hjemmehørende på VR Media Lab og Institut for Kommunikation, AAU. Projektperiode: 1.1.2000-31.12.2001. Den empiriske undersøgelse er afsluttet og foreløbigt rapporteret på www.vrmedialab.dk/projects/mmih. Projektet fortsætter med nye undersøgelser inden for den overordnede rammebeskivelse. (Jens F. Jensen, Tove Arendt Rasmussen, Pirkko Raudaskoski, Peter Kofoed, Lars Holmgaard Christensen, Thomas Bøgelund, Rasmus Rune Andesen)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato31/12/200331/12/2003