Korruption og Embedsetik - en undersøgelse af det danske

 • Jensen, Mette Frisk (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  I kontrast til Danmarks nutidige placering som et land med en af verdens mindst korrupte forvaltninger har helt nye studier i korruptionshistorien vist, at det ikke entydigt var tilfældet i begyndelsen af 1800-tallet. Via en række empiriske studier af korrupte embedsmænd, der blev dømt for deres handlinger, undersøges henholdsvis det enevældige og det konstitutionelle styres perception af fænomenet bureaukratiske korruption og konkrete behandling af de korrupte embedsmænd. Projektet tager afsæt i opfattelsen af, at der er en nøje sammenhæng mellem 1800-tallets danske styres syn på og ageren overfor embedsstanden og udviklingen af en særlig dansk forvaltningsetik og praksis. Det er antagelsen at fremkomsten af nutidens retskafne og hæderlige embedsstand skal ses som en langstrakt proces, hvor en afgørende del af udviklingen fandt sted i 1800-tallet. Dansk forvaltningshistorie har hidtil fremført, at den offentlige embedsmand i moderne forstand med en skærpet bevidsthed for de etiske normer i forvaltningen var en realitet i begyndelsen af det 19. århundrede. Nyere studier har imidlertid påvist, at billedet af den ukorrupte forvaltningspraksis langt fra er tilstrækkeligt nuanceret, og den moderne embedsmand med et højt etisk ansvar overfor statens opgaver ikke på det tidspunkt var et endegyldigt faktum.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/01/200417/12/2007