Kortlægning af energiforbrug og biomasseressourcer i New Zealand

Projektdetaljer

Beskrivelse

For at opnå sine CO2-reduktionsmål vil New Zealand bruge biomasse i større omfang, især i kraftvarmeværker med samproduktion af el og varme. Et stort biomassepotentiale foreligger med affaldstræ fra skovbrug og træindustri, men placeringen og den geografiske fordeling af mængderne er indtil videre ukendt. For at udnytte træet i kraftvarmeværker, skal varmeforbruget kortlægges. Dertil skal der udvikles geografiske modeller, som kan beregne varmeforbruget i bygninger og større forbrugere. Erfaringer med sådanne modeller eksisterer i Danmark, men disse bygger på en landsdækkende registrering af bygningsmassen og erhversvirksomheder. I New Zealand derimod skal geografiske energiforbrugsmodeller bygges op fra bunden af, og uden at kunne basere en kortlægning af energiforbruget på registeroplysninger. Projektet gennemføres i samarbejde med forskningsinstituttet Forest Research i New Zealand. (Bernd Möller)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/200331/10/2003