Kortlægning af køn i videregående STEM-uddannelser

Projektdetaljer

Beskrivelse

Notatet præsenterer resultatet af en kortlægning, der fokuserer på:

• Kønsfordelingen på optag og gennemførelse på relevante STEM-uddannelser – herunder også uddannelser med stærk underrepræsentation af mænd.
• Relevante institutters og fakulteters indsatser i forhold til at tiltrække og fastholde det underrepræsenterede køn.
• Internationale erfaringer med at tiltrække og fastholde kvinder på STEM-uddannelser.

Notatet rummer desuden anbefalinger til relevante indsatser på området.
Notatet vil bygge på desk research i form af en litteraturgennemgang af relevante undersøgelser og tilgængeligt statistisk materiale. Desuden suppleres med telefoninterviews med nøglepersoner på relevante uddannelsesinstitutioner om aktuelle indsatser og overvejelser over barrierer og muligheder for at tiltrække og fastholde det underrepræsenterede køn inden for STEM-fagene.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato15/03/202001/06/2020

Samarbejdspartnere

  • Villum Fonden (Projektpartner)