Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålene med projektet er: 1) at identificere litterære institutioner, der er relevante praktiksteder for studerende på Dansk. Studerende, der ikke vil i gymnasiepraktik, er henvist til at finde praktiksteder selv. Ved at skabe et overblik over mulige praktiksteder blandt de litterære institutioner, kan vi på Dansk skabe bedre rammer for vellykkede praktikforløb for både interesserede studerende og praktiksteder. 2) at synliggøre hvilke arbejdsmuligheder inden for nordjyske litterære institutioner, der findes for vores færdiguddannede kandidater på Dansk, og at synliggøre kandidaterne som en ressource for institutionerne. Opgaven i den første fase vil være at udfærdige en registrant over såvel offentlige som private litterære institutioner i Nordjylland, der på basis af en indledende sondering evt. vil fokusere på udvalgte kommuner. Det er en forventning, at en sådan registrant kan have interesse for regionen og kommunerne i deres arbejde med at synliggøre de kulturelle aktiviteter, der finder sted i regionen, ligesom den kan danne grundlag for et øget samarbejde internt mellem institutionerne. Opgaven i den anden fase vil være at lave kvalitative interviews med og institutionsanalyser af et begrænset antal udvalgte institutioner, der anses for at være særligt interessante ift. projektets to formål. Det er en forventning, at studerende fra og med efterårssemesteret 2017 vil involveret i projektet.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201730/06/2020

Finansiering

  • AAU Matchmaking : 102.801,00 kr.