Kortlægning af muligheder og begrænsninger i idrætsdeltagelsen hos børn og unge med særlige behov

  • Skrubbeltrang, Lotte Stausgaard (PI (principal investigator))
  • Rossing, Niels Nygaard (PI (principal investigator))

Projektdetaljer

Beskrivelse

Vi ved fra idrætsforskning, at der kan være mange fordele ved at deltage i organiseret idrætsaktiviteter, men dette til trods viser undersøgelser, at børn med særlige behov og/eller handicap er underrepræsenterede i organiseret idræt.

Vi vil gøre noget ved det
Dette er den første undersøgelse i Danmark, som spørger forældre til børn og unge med særlige behov, hvordan de oplever muligheder og begrænsninger i børnenes idrætsdeltagelse.
Vi ved derfor kun ganske lidt om, hvad der kan gøres for at skabe bedre muligheder for at børn og unge med særlige behov eller handicap kan tage del i idrætsfællesskaber, eller hvad forskellige former for deltagelse eller fravalg af deltagelse betyder for deres sociale fællesskaber og trivsel.Derfor har vi taget initiativ til en undersøgelse, hvor vi vil undersøge begrænsninger og muligheder for idrætsdeltagelse for børn og unge med særlige behov i alderen 6-18 år ved at invitere til at deltage i en spørgeskemaundersøgelse. Vi har i udarbejdelsen af spørgeskemaet fået sparring på spørgeskemaet af repræsentanter fra ParaSport Danmark, Lykkeliga, Danske Handicap organisationer og Videnscenter for Handicap.

…og vi har brug for din hjælp
I spørgeskemaet vil vi både spørge ind til muligheder og begrænsninger for idrætsdeltagelse generelt og sætte fokus på den seneste tid, hvor Danmark har været ramt af nedlukning, og hvor det ikke har været muligt for børnene at dyrke sine idrætsaktiviteter og i det hele taget indgå i de sociale fællesskaber, som de plejer.

Din deltagelse er vigtig for os
Vi inviterer derfor dig til at deltage i projektet. Deltagelsen er naturligvis hel frivillig, men dine svar er meget vigtige for os, da vi kun gennem erfaringer fra mange forældre kan få detaljeret viden om, de muligheder og begrænsninger for idrætsdeltagelse der kan være for børn med særlige behov. De svar, som du giver, er dermed med til at forbedre fakta på området. Alle svarene vil blive behandlet fortroligt, og vil ikke blive gengivet, så nogen vil kunne identificere enkeltpersoner. Ingen vil således kunne se, hvad netop du har svaret.

Hvad gør jeg?
For at du kan deltage i undersøgelsen skal du klikke på linket i højre hjørne her på siden eller kopiere nedenstående hjemmeside i din browser: https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=TFVX1WZPU291

Om undersøgelsen i øvrigt
Undersøgelsen gennemføres af et forskerteam på Aalborg Universitet. Undersøgelsen overholder alle krav stillet af datatilsynet, og de anonymiserede data vil alene blive benyttet til forskningsmæssige og statistiske formål. På næste side vil du kunne læse mere om retningslinjerne for indsamling og behandling af data.

Har du spørgsmål til undersøgelsen eller til databehandlingen, så er du velkommen til at kontakte os på mail. Vi svarer dig hurtigst muligt.

På forhånd tak for din hjælp – og med venlig hilsen
Lotte Stausgaard Skrubbeltrang, Adjunkt - lss@hst.aau.dk
og Niels Nygaard Rossing, Adjunkt - nnr@hst.aau.dk

Aalborg Universitet, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/202101/01/2022