Kortlægning af musikterapi i hospitalspsykiatri og socialpsykiatri i Danmark 2013-14, samt undersøgelse af allianceudvikling for patienter i musikterapi

Projektdetaljer

Beskrivelse

Undersøgelse af musikterapi i psykiatrien i Danmark har til formål dels at give et så præcist billede af omfanget af musikterapi som behandlingsform inden for dette område, og dels at følge op på en forudgående undersøgelse i 2005-06 (Hannibal, Pedersen, Hestbæk, Sørensen & Munk-Jørgensen, 2012). Det har længe været en klinisk erfaring, at musikterapi udvikler en behandlingsalliance til patienten. Det er derfor også en del af undersøgelsens formål, at undersøge om musikterapi udvikler alliance hos patienterne.
Hypoteser
1. Patienter i musikterapi har høj grad af tilknytning (adherence), defineret som fremmøde på 90 % og afslutter ikke behandlingen i utide (drop out)
2. Der er dosis-respons sammenhæng mellem oplevelse af alliance og antal sessioner, således at der er korrelation mellem alliance udvikling og antal af sessioner.
Desuden beskrives patientpopulation deskriptivt, samt der indsamles oplysninger om musikterapimetoder, rammer mv.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/10/201331/12/2014

Emneord

  • Musikterapi
  • Psykiatri
  • Alliance