Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet har til formål at kortlægge omfang og type af forskelligartede bofællesskaber i Danmark, og gennemføre registerbaserede tematiske analyser af bofællesskaberne. Kortlægningen skal gøre det muligt at gennemføre efterfølgende analyser af bofællesskaber ved bl.a. at benytte data fra Danmarks Statistik til at karakterisere beboere og bygninger i bofællesskaber. Kortlægningen tager udgangspunkt i den database som Foreningen Bofællesskab.dk har etableret, der rummer ca. 300 bofællesskaber. Det vurderes, at det reelle omfang af bofællesskaber er langt større og der derfor er behov for at udvide og kvalificere denne database gennem bl.a. søgninger, interview og surveys. De registerbaserede analyser vil rumme tematiske analyser om bofællesskabernes type, størrelse og lokalering, beboersammensætning (socio-økonomiske data, alder, tidligere bopæl, uddannelse m.m.), bygninger (størrelse, købs- eller opførelsespris), fælles faciliteter m.m.

Baggrunden er, at der i forbindelse med den store opmærksomhed der p.t. er på bofællesskaber mangler systematiseret viden om bofællesskaberne i Danmark, deres omfang, former, typer, lokaliseringer, erfaringer, udvikling over tid, beboersammensætning m.m. Sådan viden efterspørges fra mange sider, bl.a. fra beboere, kommuner, ministerier og developere, der ønsker at udvikle nye bofællesskaber. Eksempelvis udråbes bofællesskaberne i medierne ofte som løsninger på mange aktuelle problemer (ensomhed, udkantsproblematikker, udsatte boligområder, bæredygtighed m.m.), men reelt er der begrænset viden om dette.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/06/202030/11/2021

Finansiering

  • Realdania: 1.117.450,00 kr.

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.