Kreation af narrative multimediesystemer

Projektdetaljer

Beskrivelse

Den narrative multimedieindustri er en stærkt voksende industri, hvor der er en tilsvarende stigende behovsoplevelse for teoretisk, metodisk, teknisk og organisatorisk viden om kreation af narrative multimediesystemer. I praksis sker kreation af narrative multimediesystemer derfor normalt ved en eklektisk og relativt ureflekteret sammenkobling af traditionelle former for medieproduktion og systemudvikling. Dette skaber nogle konkrete problemer, især i forhold til en samtidig håndtering et æstetisk, oplevelsesmæssigt og et funktionelt, logisk rationale. Derfor er der et industrielt behov for en videnskabelig gennemtænkt konvergens, hvilket forudsætter en konvergens af de to videnskabelige traditioner, der ligger til grund for henholdsvis medieproduktion og systemudvikling - en humanistisk, kommunikativ og ingeniørmæssig, datalogisk videnskabstradition. Afhandlingen falder i tre dele: 1. Problemer i praksis 2. Teori, Metode og Teknologi 3. Organisering i praksis - Kreationsledelse - Ledelse af narrativ multimedievirksomhed. (Claus A. Foss Rosenstand)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato31/12/200331/12/2003