Projektdetaljer

Beskrivelse

Denne rapport skal betragtes som det første initiativ, der tager pulsen på de Kreative Erhverv i Nordjylland samt på de kreative og innovative uddannelser
på Aalborg Universitet. Rapporten bidrager med en oversigt og forståelsesramme for samspillet mellem de kreative erhverv og de kreative og innovative uddannelser ved AAU. Rapporten skal således ikke læses, som en dybdegående analyse, men derimod som et første indledende spadestik ift. at sætte en erhvervsrettet dagsorden for de kreative erhverv og uddannelsespotentialet indenfor disse brancher i Region Nordjylland.

Rapporten er bygget op omkring analyser af data fra Danmarks Statistik (DST), dybdegående interviews med virksomheder og resursepersoner på området,
samt et skrivebordsstudie der kortlægger tidligere initiativer og rapporter på området -såvel regionalt som nationalt og internationalt. Med afsæt i disse data og analyser udfoldes potentialerne i de kreative erhverv i relation til det uddannelsesperspektiv, som Aalborg Universitet leverer indenfor dette erhverv.

Rapporten er udarbejdet på initiativ af Aalborg Universitet, støttet af Region Nordjylland og Vækstforum.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/12/201305/01/2015

Emneord

  • kreative erhverv
  • digitale medier
  • skalerbar forretningsmodel
  • Nordjysk niche
  • regional udvikling
  • erhvervsudvikling
  • Innovation
  • kreativitet
  • Teknologi