KREATIVITET OG LÆRING<em/>

Projektdetaljer

Beskrivelse

Formål

I dette projekt gennemføres empiriske undersøgelser af kreativitet og læring på to danske arbejdspladser, henholdsvis på en rådgivende ingeniørvirksomhed (Cowi) og i et humanistisk forskningsmiljø fokuseret på IT og læring (E-learning Lab, Aalborg Universitet). Projektet er fokuseret på problemstillingen: Kan kreativitet læres, og på hvilke måder kan en teori om læring i givet fald inkludere spørgsmålet om kreativitet? Designet vil være et komparativt case-studium med vægt på deltagerobservationer, kvalitative, semi-strukturerede interviews og personcentrerede analyser af udvalgte deltageres læringsbaner (Willig, 2005, Flyvbjerg, 2006). Forskningsmæssigt kan projektet bidrage til at øge forståelsen af relationer mellem læring og kreativitet med afsæt i det psykologiske fagområde, hvor forskning i læring står centralt, men hvor relationen mellem læring og kreativitet fremstår uklart (Danzinger, 1997).

StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato19/05/201019/05/2011

Finansiering

  • <ingen navn>