Kritisk matematikundervisning

    Projektdetaljer

    Beskrivelse

    Hensigten med dette projekt er at nuancere et begrebsapparatur til diskussion af matematikundervisningens relationer til en erkendelsesteori, hvor begrebet "refleksiv viden" indtager en særstilling. "Mathemacy" optræder endvidere som et nøglebegreb, og det udvikles som en parallel til det begreb om literacy, der er specificeret af Paulo Freire. Projektets filosofiske pointer illustreres ved eksempler hentet fra folkeskolens matematikundervisning. Dette projekt har, i forskellige udgaver, været en del af min forskningsmæssige profil de sidste 15 år. Selv om Towards a Philosophy of Critical Mathematics Education fra 1994 udgør et hovedresultat, er jeg ikke færdig med projektet. Jeg står således midt i udarbejdelse af Remarks on Mathematics and Education (arbejdstitel), der udgør en fortsættelse af Towards a Philosophy of Critical Mathematics Education. Hensigten er at præcisere en sammenhængende begrebsstruktur, der kan forene forskellige elementer af kritisk matematikpædagogik. Projektets engelske titel er: Critical mathematics education
    StatusIgangværende
    Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …