Kritiske forskningsmetoder: Pædagogisk udforskning

    Projektdetaljer

    Beskrivelse

    Hensigten er at udvikle begreber til en forskningsmetodologi der harmonerer med en kritisk pædagogik. Grundideen er at kritisk forskning består i at udforske det der ikke findes. Dermed afvises det grundlæggende princip i al form for positivistisk og naturalistisk forskningsmetodik, hvis sigte er at undersøge det der foreligger. Udvikling af en kritisk forskningsmetodik betyder samtidig at kvalitet i forskningen bliver diskuteret gennem begreber som "pædagogisk fantasi", "praktisk organisation" og "kritisk ræsonnement". Samtidig gøres kvaliteten i forskningen afhængig af de samarbejdsrelationer der etableres mellem de involverede parter, og dermed ikke af en "objektivitet" der kan etableres ved at fastholde en distance mellem forskeren og de (lærere eller elever), der udforskes. Hensigten er samtidig at etablere et begreb om pædagogisk udforskning, hvor forskning og udviklingsarbejde smelter sammen i én aktivitet. Projektets engelske titel er: Critical research methodology.
    StatusIgangværende
    Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …