Krop, kommunikation og organisation - teoretiske afsæt til at forstå læring i organisationer

 • Thøgersen, Ulla (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Projektet er overskrift for to delprojekter rettet mod udarbejdelse af to tidsskriftsartikler. Formålet med begge projekter er at anvende fænomenologisk filosofi til at sætte fokus på sammenhænge mellem krop og kommunikation inden for en organisatorisk kontekst og derigennem også sigte på udviklingen af en teoretisk ramme for forståelsen af læring i organisationer. 

  1) Speech and affectivity - Status: påbegyndt, forventes afsluttet tidlig efterår 2008. Formål: artiklen bringer et emotionelt lag frem som grundlag for den sproglige kommunikation i en diskussion af henholdsvis Merleau-Pontys fænomenologi og Habermas' sproghandlingsteori. Diskussionen slås an som et blik på kommunikation i organisationer.  

  2) The embodied organization Status: endnu ikke påbegyndt, igangsættes ultimo 2008, forventes afsluttet medio 2009. Formål: at følge op på en artikel af Alexander Styhre (The (re)embodied organization) ved at tænke Merleau-Pontys kropsfænomenologi som et perspektiv på organisationer.

  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato19/05/201031/12/2016

  Finansiering

  • <ingen navn>