Krybnings- og konsolideringsteori / Creep and Consolidation Theory

Projektdetaljer

Beskrivelse

Baseret på konsolideringsforsøg med trinvis belastning og kontinuert lastpåførsel søges der opstillet generelle behandlingsrutiner for tolkning af forsøgsdata for en række naturlige og kunstige jordarter. Projektet sigter mod en robust formulering af konsoliderings- og krybningsteori. (Lars Bo Ibsen, Lotte Thøgersen)
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …