Kulturdynamikkens rolle i dannelsen og organiseringen af interkulturelle samarbejdsrelationer i strategiske alliancer – i et intersubjektivt kulturperspektiv (Marita Svane Ph.D projekt)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektets ambition er at belyse kulturdynamikken i det interkulturelle virksomhedssamarbejde og generere en teoretisk forståelsesmodel, der kan beskrive og forklare kulturens rolle i dannelsen og organiseringen af samarbejdsrelationerne, eksemplificeret ved strategiske alliancer. Dernæst er det projektets ambition at udvikle en procesorienteret metoderamme, ud fra hvilken ledere kan reflektere over metoder til at påvirke kulturdynamikken i samarbejdsrelationerne på.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/07/199630/08/1999