Kvælstoffjernelse i spildevand med høje ammoniumkoncentrationer / Nitrogen removal for wastewater with high ammonia concentrations

  • Vollertsen, Jes (Projektdeltager)
  • Hvitved-Jacobsen, Thorkild (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet vedrører proceskinetiske og støkiometriske undersøgelser med henblik på modellering af en ny metode for fjernelse af kvælstof i spildevand ved høje koncentrationer af ammonium og relativt høje temperaturer. I modsætning til den traditionelle kvælstoffjernelse forventes omsætningerne at omfatte dannelse af nitrit (nitritation) og ammonifikation (omsætning mellem nitrit og ammonium). Projektet gennemføres i såvel laboratorieskala som i et aktiv-slam pilotanlæg placeret på Herning rensningsanlæg. Projektet modtager støtte fra CP Kelco ApS. (Weixiao Yang, Jes Vollertsen, Thorkild Hvitved-Jacobsen; Envicare; Herning rensningsanlæg; CP Kelco; Hannover University, Tyskland)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/02/200501/02/2005