Kvælstofomsætninger i afløbsledninger

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet har vægt på bestemmelse af de mikrobielle omsætninger af kvælstof, som finder sted i afløbssystemer for spildevand og som får betydning for den efterfølgende spildevandsrensning. Undersøgelserne sker ved varierende procesbetingelser, herunder redoxforhold, i såvel laboratorieskala som i felten. De anoxiske N-omsætninger har været undersøgt i et tidligere projekt. Der fokuseres nu på det samlede kvælstofkredsløb med vægt på beskrivelse af de kvantitativt væsentligste delprocesser
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/02/200531/12/2008