Kvalificering af processer af jordoverfladen forårsaget ved tørring for at karakterisere forandringer i jordforhold, erosion og vandforsyning.

  • Wahl, Niels Arne, (Projektdeltager)
  • Bens, Oliver (Projektdeltager)
  • Lemnitz, Christine (Projektdeltager)
  • Potsdam section 1.4 (Remote Sensing), GeoForschungszentrum (Projektdeltager)

Beskrivelse

Formål: I delprojektet ”jordbundsegenskaber” undersøges optagelse af vand, infiltration og opmagasinering af vand i afhængighed af jordbundsfugtighed, samt mængde og art af organisk materiale på sandede substrater. Der undersøges endvidere effekten af water repellency på ovennævnte. Synopsis: Water repellency er et udbredt fænomen på især sandede jorde under nåleskov, men det er også beskrevet for andre substrater og vegetationstyper. Water repellency er især afhængig af arten af tilstedeværende organisk materiale og jordens fugtighedstilstand. Vand vil ikke infiltrere hurtigt i hydrofobe jordbunde og dermed stå til rådighed til overfladeafstrømning og/eller evaporation. Water repellency kan derfor virke ugunstig i bakket terræn idet den øger mængden af erosion forårsaget af en forhøjet overfladeafstrømning. Der undersøges forskellige fysisk-kemiske sammenhænge mellem water repellency, jordfugtighed og organisk materiale på et defineret hydrologisk opland i Brandenburg i samarbejde med GeoForschungszentrum Potsdam (GFZ) og Brandenburgische Technische Universität Cottbus (BTU). Resultaterne bruges ligeledes til modellering af afstrømningsforholdene i hydrologiske oplande på mesoskalaniveau samt i remote sensing med formålet at opskalere resultaterne fra punktkilde til arealniveau.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/07/200230/06/2005

Finansiering

  • <ingen navn>

Fingerprint

water budget
soil property
soil surface
erosion
soil quality
hydration
humidity
infiltration
water
soil
drying
project
material
effect

Emneord

  • Jordbundsegenskaber
  • Water repellency
  • Jordbundsfugtighed