Projektdetaljer

Beskrivelse

Energistyrelsen valgte i 2019 at deltage i et EU Horizon 2020 projekt koordineret af det tekniske universitet i Wien, der vedrører fremtidens energimærke (energy performance certificate – EPC) under callet: ”Next generation energy performance certificate”. Energistyrelsen valgte på tidspunktet for projektets indgåelse, at flere af de udvalgte analyser skal testes via en underleverandør. BUILD har således lavet en kvalitativ brugerundersøgelse af BedreBolig ordningen.

Nøgleresultater

Formålet med det aktuelle projekt er at foretage en kvalitativ evaluering af husejeres op-levelser og tilfredshed med BedreBolig-planen. På den baggrund er der gennemført en min-dre interviewundersøgelse, hvor i alt otte husejere deltog.
Husene, som de otte interviewede bor i og refererer til, ligger spredt rundt i hele Dan-mark. Der er i alle tilfælde tale om ældre huse opført mellem 1900 og 1975. Det er ældre huse, hvor ejerne har været opmærksomme på, at deres huse trængte til både opgradering (retrofitting) og renovering (refurbishment), for på den måde at reducere energiforbruget.
Sammenfatningen af resultaterne viser, at der er tilfredshed med det arbejde, BedreBo-lig-rådgiveren har udført om end lidt mindre tilfredshed med selve BedreBolig-planen. Den gennemsnitlige tilfredshed med konsulenten dækker over, at ”konsulenten har været flink og imødekommende” til at ”konsulenten virkede umotiveret og ikke kom med interessante for-slag”. Når det gælder BedreBolig-planen, er der størst tilfredshed blandt de husejere, der har fået BedreBolig-planen gratis eller til reduceret pris.
Den samlede vurdering spænder fra fuld tilfredshed og til det modsatte. De fleste vil godt anbefale en BedreBolig-plan til andre, dog især til personer, der ikke på forhånd ved så me-get om renovering og energibesparelser.
Kort titelAnalyser til X-Tendo
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/202131/12/2021

Emneord

  • BedreBolig
  • Energirenovering
  • Finansiering
  • Varmebesparelser
  • Energimærkning