Kvalitets habitat i hasselmusperspektiv

  • Pagh, Sussie (PI (principal investigator))
  • Pertoldi, Cino (PI (principal investigator))
  • Hansen, Heidi Holm (PI (principal investigator))
  • Bertelsen, Sara Sofie (PI (principal investigator))
  • Vilhelmsen, Helle (PI (principal investigator))

Projektdetaljer

Beskrivelse

Hasselmus (Muscardinus avellanarius) findes i dag på Sydfyn og i spredte bestande på Sjælland. Under projekt Atlas (2000-2005) fandt man hasselmus ved Vejle samt i Sønderjylland og på Langeland (Baagøe & Jensen 2007). Ifølge Danbif databasen er hasselmus ikke set i Jylland siden 2006 og på Langeland siden 2013. I Jylland og på Langeland har hasselmus heller ikke kunnet genfindes under NOVANA overvågningen 2017-2019. Spørgsmålet er hvorfor hasselmusen forsvinder fra leveområder. Hasselmusen betragtes som indikator for kvalitetshabitater med stor biodiversitet. Den er på IUCNs rødliste som truet og som bilag 4 art er Danmark forpligtet til at sikre arten og dens levesteder. Det er således vigtigt med et indgående kendskab til hasselmusenes habitatbehov. Et igangværende specialestudie af hasselmus ved Aalborg Universitet, som foregår i Bistrupskovene, Midtsjælland, skal udarbejde en model for hasselmusenes habitatkrav, ved at sammenligne hasselmushabitater i Bistrupskovene med tilsvarende områder på Midtsjælland uden hasselmus. Denne viden kan være med til både at sikre nuværende, etablere nye og genetablerehasselmushabitater. Der søges midler til at: 1) foretage vegetationsundersøgelser i de tidligere hasselmusleveområder i Jylland og på Langeland, som kan sammenlignes med modellen for hasselmus habitatkrav. 2. sammenligne ortofotos (digitale luftfotos) fra tidligere hasselmushabitater i Jylland og på Langeland fra år 2000 med ortofotos frem til i dag med henblik på at spore eventuelle habitatforandringer i tidligere hasselmushabitater, som kan forklare hvorfor hassemusen er forsvundet i Jylland og på Langeland. Projektet foregår i samarbejde med Naturstyrelsen Midtsjælland og frivillige som arbejder med hasselmus i området
Kort titelJagttegnsmidlerne, Miljøstyrelsen
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/10/202201/06/2024

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.