Kvalitetsaspekter vid upphandling av utemiljöförvaltning – en jämförelse mellan offentliga och privata förvaltare i Sverige och Danmark

  • Lindholst, Christian (Projektdeltager)
  • Persson, Bengt (Projektleder)
  • Randrup, Thomas (Projektdeltager)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/201331/08/2014

Finansiering

  • Dalgas Innovation
  • Movium, Sveriges Lantbruksuniversitet

Emneord

  • udlicitering
  • forvaltning
  • kontraktstyring