Kvalitetsløft i omsorgskulturen for mennesker med demens på plejehjem gennem implementering af personafstemte musikalske interaktioner

Projektdetaljer

Beskrivelse

Der stilles store krav til medarbejdere der drager omsorg for personer med demens på plejehjem. Medarbejderne skal være fagligt dygtige, gode til at kommunikere og til at forklare deres faglige handlinger til kolleger. Samtidig ses en generel mistrivsel hos medarbejdere og et overforbrug af antipsykotisk medicin til demensramte. I omsorgen for personer med svær demens er det nødvendigt at medarbejdere tilbyder et nonverbalt samarbejde og skaber tryghed og nærvær i en gensidig relation. En sådan tilgang er uddybede beskrevet som personafstemt musikalsk interaktion, PAMI, hvortil der allerede er udviklet omfattende undervisningsmateriale tilegnet medarbejdere på plejehjem. Ved hjælp af et eksplorativt forskningsdesign og kvalitative metoder, vil forskningsgruppen i et samarbejdsprojekt mellem Aalborg Universitet og udvalgte kommuner undersøge hvordan medarbejdere kan støttes i at implementere PAMI i den daglige demensomsorg, og hvordan de nye faglige redskaber påvirker praksis og omsorgskultur. Projektet er støttet af Velux Fonden.

Lægmandssprog

For mere information, se www.pami.aau.dk, hvor der også findes materiale til download samt en liste over PAMI-relaterede publikationer
Kort titelPersonafstemt musikalsk interaktion
AkronymPAMI
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato21/03/202421/03/2028

Samarbejdspartnere

 • Vejle Kommune
 • Odsherred Kommune
 • Odense Kommune
 • Vejen Kommune
 • Kolding Kommune

FN's verdensmål

I 2015 blev FN-landene enige om 17 verdensmål til at bekæmpe fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Dette projekt bidrager til følgende verdensmål:

 • Verdensmål 3 - Sundhed og trivsel
 • Verdensmål 4 - Kvalitetsuddannelse

Emneord

 • PAMI
 • Personafstemt musikalsk interaktion
 • Demens
 • Musikterapi
 • Musikterapeut